A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunal planstrategi 2012- 2016 - høyring

Kommunal planstrategi 2012-2016, Årdal kommune

Årdal formannskap har i møtet den 30.10.2012 vedteke at framlegg til kommunal planstrategi for Årdal kommune 2012 – 2016 vert lagt ut til høyring jf.

§ 10-1 i plan- og bygningslova. postmottak@ardal.kommune.no, innan 3. desember 2012.

 

Planstrategien er lagt ut på heimesida til kommunen, Tenestetorget og biblioteket i perioden 3. november – 3. desember 2012.

 

Synspunkt kan sendast Årdal kommune, pb. 40, 6881 Årdalstangen eller til