A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kokepåbudet er oppheva i Vikadalen

Vasskran

Det pågår framleis reinhald/desinfeksjon av høgdebassenget men vatnforsyningane går no direkte frå Årdal kommune.

Forventa ferdigstilling av reinhaldet er tidleg i neste veke. Då vert det tekne nye vannprøvar før det koblas på att.

Dette opplysar Østfold Energi.