A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kokepåbud for vatn - OPPHEVA

Svar på vassprøvane teke måndag 14. okt av høgdebassenget i Geisdalen er komt og kokepåbudet er herved oppheva.
Artikkelen ang kokepåbodet vert liggande som informasjon

Vatnet er ureina, og i samråd med Mattilsynet og kommunelege er det innført kokepåbud (link for meir info).

Det vert teke nye prøvar førstkommande måndag, men svar på desse er ikkje klare før torsdag 17. oktober.

Melding vert sendt når kokepåbudet vert oppheva.

Område med KOKEPÅBOD:
kokepåbod.jpg

VAR (vann, avløp og renovasjon-avdelinga) gjer oppmerksam på at der er nokon bustadar innanfor dette området som alikevel ikkje er påvirka. VAR gjorde ein grundig jobb igår med å plukka ut og sende meldingar kun til husstandar som skal vera påvirka, men seie og at dersom du er i tvil så kok vatnet.

Spørmål kan rettast til Teknisk vakttelefon: 918 57 966