A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Kloakk

Tilknytningsavgift 2020
Bustadhus pr. eining 6.250,-
Næringseining pr. einig 6.250,-

 

Årsavgifter: 2020
Fastledd bustadhus (pr. eining) 648,-
   
Fastledd for næringar:
(Gebyret vert fastsett på grunnlag av dimenjonen på inntaksleidningen.)
 
≤ 32: N = 1 648,-
   40: N = 2 1.296,-
   63: N = 4 2.592,-
   75: N = 6 3.880,-
> 75:: N = 10 6.480,-
   
Forbruksledd:  
Levert vatn pr. m³ etter vassmålar 6,48
Bruksareal under 80 m² 648,-
Bruksareal 80 - 250 m² 972,-
Bruksareal over 250 m² 1.458,-
Levert kloakk med tankbil pr. m³ 21,60