A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kinoen opnar 19. januar

Da er endeleg ventetida over og kinoen er klar for å ta imot ivrige årdøler.
  • 1

Det er ein flott kinosal som no vert tilgjengeleg for kinoentusiastar. 166 gode stolar, god lyd og ikkje minst muligheit for å kjøpe popcorn. Alt teiknar for at det skal bli ei flott kinooppleving for årdølene framover.
Eiga heimeside til kinoen er under arbeid og det vil på denne verte høve til å kjøpe billettar elektronisk. Heimesida vert lansert før 19. januar.

Torsdag 19. januar kl. 18.00 er det prøveframsyning med inviterte gjester.

Fredag 20. januar - søndag 22. januar startar den første filmhelga på mange år og det er høve til å sjå film både for born og vaksne. Laurdag spanderer Indre Sogn Sparebank gratis inngang til alle samtlege førestillingar.

Årdal kino kjem til å ha faste kinodagar torsdag og søndag.

Men, det vert òg lagt opp til filmhelger dersom behov for det, seier kinoansvarleg Gunnvor Haug Moen. Me får prøve oss fram no i byrjinga og sjå kva interesse det er for kinoen. Er det ein film du meiner me bør ha med i programmet så meld det inn til oss, kanskje me klarar å få den med.

Billettar til gratisframsyningane kan hentast på tenestetorget på rådhuset og biblioteket frå tysdag 17. januar.

Filmhelg Årdal kino

Film Dag Tid Sensur Pris

Varg Veum - "De døde har det godt"
Premiere!!

Offisiell opning ved ordførar før filmen

Fredag 20. 18.00 ikkje avklart før nærmare premieredato 90,00
Varg Veum - "De døde har det godt" Fredag 20. 21.00   90,00
Ole Brumm (1 t. 9 min) Laurdag 21. 14.00 Alle gratis
Ole Brumm Laurdag 21. 16.00 Alle gratis
Twilight - breaking dawn, del 1 (2 t.) Laurdag 21. 18.00 11 år gratis
The Girl with the Dragon Tatoo Laurdag 21. 21.00 15 år gratis
Knerten i knipe (1 t. 11 min) Søndag 22. 15.00 Alle 70,00/90,00

Løvenes Konge (1t 30 min.) obs! dette er 3D-film

Søndag 22. 17.00 7 år 110,00/120,00
Barnepiken (2t 26. min) Søndag 22. 20.00 7 år, anb. u/v 90,00

Prisar:

Barn kr. 70,00
Barn kr. 110,00 for 3D-film
Vaksen kr. 90,00
Vaksen kr. 120,00 for 3D-film