A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Kart

Fagansvarleg:
Trude Johnsgaard, telefon 458 79 406


Ansvarsområde

  • Utarbeiding av situasjonskart og nabooppgåve i samband med byggearbeid.
  • Tildeling av kommunale festetomter på Temmersletti og Seimshagane byggefelt.
  • Sal av kommunale festetomter
  • Søknad om deling av eigedom, kartforretning m.m.