Jordmor

Kommunen har tilsett jordmor i 50% stilling som dekkar heile kommunen.
Ho kombinerer med jobb på Voss, varierande arbeidsdagar som tenestetorget på tlf. 57665000 eller helsesøstre kan opplysa om.

Jordmor har kontor på Årdalstangen i 1 etg. på Rådhus II, Statsråd Evensensveg 1.

Web levert av CustomPublish AS