Jordmor

Kommunen har tilsett jordmor i 50% stilling som dekkar heile kommunen.
Ho kombinerer stillinga med jobb på Voss. Det kan vere varierande arbeidsdagar som tenestetorget på tlf. 57 66 52 20 eller helsesøstre kan opplysa om.

Web levert av CustomPublish AS