A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Tilskotsordningar/Innovasjon Norge (BU-midlar)

BU - midlar


Sentrale midlar til bygdeutvikling vert styrt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge (IN). Det er ulike søknadsordningar og ulike søknadsfristar.
Ta kontakt med Felles Landbrukskontor ÅLA om du har spørsmål angåande dette temaet.


Oversikt over aktuelle linkar og sider;
- Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013 - 2016
- Handlingsplan 2015, regionalt bygdeutviklingsprogram fro Sogn og Fjordane
- Forskrift om midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket
- Korleis oppretta ny brukar på IN si side for å skriva søknad

- Sjekklister, retningsliner og anna relevante dokument (på Innovasjon Norge sine sider)
- Skjema for landbruk hjå Innovasjon Norge

 

NYTT 2016;
Handlingsplan for Landbruks-verkemidlane (IBU) 2016
Notat IBU 216

Tips ein ven Skriv ut