A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

INNLEVERING frå og med onsdag 26. mai

Frå og med onsdag 26. mai kan ein igjen levere i bokkassa utanfor biblioteket i senteret si opningstid.

Ein kan sjølvsagt også levere i biblioteket si opningstid.

 

Vi ynskjer velkommen attende til oss torsdag 28. mai klokka 17.00 - 19.00.