A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon om vegstenging fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Grunna førebuande arbeid med utbetring av Seimsdalstunnelen blir det kortare vegstengingar mellom Seimsdalen og Årdalstangen 25. november og fram til jul. 

Stenginane blir tilpassa rushtider og bussruter. 
Frå januar 2021 blir det hyppigare stenginar. 
 
Stengingar frå 25. november: 
- dag kl. 06.00-20.00:                      stengt inntil 30 min. 
- kveld og natt kl. 20.00-06.00:        stengt inntil 1 time
 
Fri ferdsel på dagtid kl. 07.00-09.00 og kl. 15:00-17:00. (rushtider/busstider)
 
Her er tider som dei prøver å halda seg til, kan og vera at det er fri ferdsel innimellom sjå info under.
06:00, 06:30, 07:00 ope for gjennomkøyring
07:00 - 09:00 fri ferdsel
09:00 - 15:00 opning kvar heile og halve time
15:00 - 17:00 fri ferdsel
17:00 - 20:00 opning kvar heile og halve time
20:00 - 06:00 opning kvar heile time
Utrykningskøyretøy og buss i rute kan passere ved behov.
Det vil bli opna for gjennomkøyring først frå den sida ein har trafikk.
I dialog med Hydro, Norsun og sjukeheim forsøker vi å tilpasse dette til kor tid folk startar og sluttar på skift/arbeid.
Fram mot jul kan det vere dagar der det er timar det ikkje blir stengt i det heile, men dette klarar vi diverre ikkje å få konkretisert på noverande tidspunkt.
Held ein seg til heil og halv time så skal ein vere garantert gjennomkøyring.
Før jul har vi ikkje noko vedtak som forbyr sykling spesifikt, men dei må følgje opningstider mv. som trafikken elles. 
Når det er sagt, så ser vi helst at ein unngår sykling også i denne perioden.

Frå januar av, når drivinga startar opp, blir det heilt stengt for mjuke trafikkantar.

Maks høgde 3,30m Maks bredde 3,60m

Følg med på vegvesen sine heimesider 175.no

Buss rutetider på Kringom