A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon frå Hydro

Hydro 1

Det vil i periodar være unormalt mykje støving fra oksid-lossing på Årdalstangen, denne veka.

Grunnen er at vi har fått inn ei aluminiumoksid-last med svært mykje finstoff..

Vi har redusert lossekapasiteteten til eit minimum, for å begrense støvingen.