A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon frå biblioteket

Stille på biblioteket?

Erfaringa i Årdal er at det er liv i biblioteket. Vi har fleire vitjingar enn nokon sinne etter at biblioteket flytta inn i nyrenoverte lokale i november 2009. Over 40.000 brukarar var innom Årdal bibliotek i 2010. Tal syner og at den totale bruken av biblioteka aukar i Noreg.

Bibliotek er stadig i endring og handlar ikkje berre om utlån av bøker i papirformat. Eit moderne bibliotek er ein stad der ein søkjer informasjon, får hjelp til ulike ting, les aviser/tidsskrift, studerer/arbeidar, nyttar internett, låner bøker, filmar, lydbøker med meir, og ikkje minst er det ein sosial møteplass og eit tilbod som er ope for alle.

Gode grunnar for å bruke biblioteka:
*Dei ulike tala er henta fra: SSB, ABM-utvikling, Bibliofil, Nasjonalbiblioteket med meir. Sjå www.norskbibliotekforening.no for detaljer”

*
1 lånekort gir lånerett i alle bibliotek - du kan låne i Lindesnes og levere i Vadsø.
784 folkebibliotekavdelinger i landet gir tilgang til 218 613 301 titler fra bibliotek over hele verden.
53 000 bøker lånes ut hver dag på norske folkebibliotek.
428 752 besøker folkebibliotekene hver uke. Hver serierunde i Tippeligaen har 71 728 tilskuere.
1 041 721 CDer med musikk lånes årlig ut på bibliotekene. Rikskonsertene har 1,3 millioner publikummere pr. år. 12 000 000 ser hvert år på film lånt på biblioteket. Det er det samme som kinobesøk totalt i Norge på et år.
67 024 låner språkkurs på biblioteket hvert år. Årlig tar 15 648 språkkurs hos studieforbund.
1 410 535 kunstbøker lånes hvert år ut på biblioteket. Kunstmuseene i Norge har et samlet besøk på 1 357 168. 328 442 deltar på litteraturarrangement på biblioteket hvert år.
93% av 10-11-åringer har besøkt biblioteket det siste året.
97% av befolkningen har i løpet av livet besøkt biblioteket.
100% av bibliotekene tilbyr gratis Internett.

Henta frå Norsk Bibliotekforening si brosjyre ”15330259 gode grunner for å satse på biblioteket”.

Bruk biblioteket ditt! Du finn oss i 2. høgda i samfunnshuset i Øvre Årdal. Tlf.: 57665373/5455 E-post: bibliotek@ardal.kommune.no

Velkomen!