A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Influensavaksinering

Dersom du er i risikogruppa, og er frisk, så møter du opp til registrering i Kulturhuset i Øvre Årdal ein av følgande dagar kl 8.30 – 14.30:

Mandag 19. oktober
Tysdag 20. oktober
Onsdag 21. oktober
Torsdag 22. oktober
Fredag 23. oktober
 
Ta med personnummer, telefonnummer, frikort og eksakt beløp eller kortbetaling.
 
Dersom du ikkje kan møta ein av desse dagane så må du ringa helsestasjonen så snart som råd for å få lagt av vaksine, og avtale time til seinare.
 
Influensavaksine er gratis for alle i risikogruppa.
Pneumokokkvaksine kr 500,-.
 
Influensavaksine anbefalast  for: 
Alle fra fylte 65 år
Bebuarar   i omsorgsbustader og sjukeheimar
Helsepersonell med pasientkontakt
Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
Barn og vaksne med: 
 - diabetes mellitus, type 1 og 2 
 - kronisk luftvegssjukdom
- kronisk hjarte- og karsjukdom, leversvikt, nyresvikt 
 - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 - nedsatt infeksjonsforsvar 
- svært alvorleg fedme (BMI over 40)
- annan alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege
 
Alle må ta ansvar for smittevernreglar og retningslinjer i våre lokaler.