A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Influensavaksinering

Vaksinering på helsestasjonen, 2.etg i Helsehuset kl 09.00 – 14.30.
Pause kl 11.30 – 12.00

Datoar:
Mandag 10. oktober    
Tysdag 11. oktober    
Onsdag 12. oktober
Torsdag 13. oktober
Fredag 21. oktober

Ta med personnummer og kontant betaling.

 • Influensavaksine kr. 120,-
 • Pneumokokkvaksine kr 400,-

Influensavaksine anbefalast for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Bebuarar  i omsorgsbustader og sjukeheimar
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
 • Barn og vaksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk luftvegssjukdom
  - kronisk hjarte- og karsjukdom
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsatt infeksjonsforsvar
  - svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  - annan alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege