A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Influensavaksinering i Årdal kommune

På helsestasjonen, 2. etg Helsehuset kl. 09:00 - 14:30 (Pause 11:30 - 12:00)

vaksinasjon

Mandag 29. oktober
Tysdag 30. oktober
Torsdag 1. november
Fredag 2. november

Mandag 12. november

Ta med personnummer og kontant betaling.
Influensavaksine kr 120,-. Pneumokokkvaksine kr 480,-

Influensavaksine anbefalast for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar
 • Helsepersonell
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftvegssjukdom
  • kronisk hjarte- og karsjukdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annan alvorlig eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege