Framside

IMG_1223_173x231

Rusken 2019

Fredag 26.april var alle elevar og vaksne ute og rydda bygda fri for bos. Denne årlege ryddeaksjonen kalla Rusken er i samarbeid med Årdal Tenk Tryggleik, og etter ryddinga vankar det brus som løn for strevet.

Sjå glimt frå ryddinga.

2019-04-26
IMG_1192_231x173

Sykling på skulevegen – trygt fram og heim att

I 4.-7. klasse er trafikk tema tre veker kvar vår, med særleg fokus på trygg trafikkatferd ved sykling. Vi avsluttar perioden med prøver i trafikkteori, sykkeldugleik og sykling ute i trafikken.

2019-04-12
IMG_1162_236x171

Markering av den internasjonale barnekreftdagen

Dagen vart markert med flotte songinnslag av 2. klasse. Innsamlingsaksjonen blant elevar og tilsette resulterte i 10 421 kr som blir overført til barnekreftforeningen for Hordaland og Sogn og Fjordane. Takk for innsatsen!

2019-02-15
Powered by CustomPublish AS