Framside

Koronavirus_231x165

Barnehagane og skulane går attende til ordinær opningstid 2.juni.

Regjeringa har letta på smittevernstiltaka og av den grunn går Årdal kommune attende til ordinær opningstid i barnehage og skule inkludert SFO frå og med tysdag 2.juni.

 

2020-05-29
Fare_273x203

Mellombels stenging av delar av gang-/sykkelveg.

Gjeld strekninga frå Rallaren til området der denne vegen møter hovudvegen i retning Utladalen. Denne strekninga vert stengd frå i ettermiddag og inntil vidare grunna arbeid med flaumsikring.  
 

Elevane som syklar må nytta hovudvegen forbi denne staden. Det er viktig at alle følgjer trafikkreglane!

 

 

Rektor

2020-05-27
Powered by CustomPublish AS