Framside

IMG_1162_236x171

Markering av den internasjonale barnekreftdagen

Dagen vart markert med flotte songinnslag av 2. klasse. Innsamlingsaksjonen blant elevar og tilsette resulterte i 10 421 kr som blir overført til barnekreftforeningen for Hordaland og Sogn og Fjordane. Takk for innsatsen!

2019-02-15
Barnekreftdagen 1

Den internasjonale barnekreftdagen

Fredag 15. februar er den internasjonale barnekreftdagen. På dagen er det lysmarkeringar over heile landet. Gullsløyfa er det internasjonale symbolet for barnekreft. Markeringa skal gi HÅP til barn og ungdom med kreft og deira familiar.

2019-02-05

SFO

Årdal kommune har innført nytt administrasjonssystem – Visma Flyt Skole for skule og SFO. Dette inneber ny prosedyre for innmelding, endring eller oppseiing av plass i SFO. Søknadsfristen for SFO er 1. februar, og skal gjerast i det nye systemet. 

Det er berre dei som ikkje har plass i SFO i dag som skal melde inn no. Dei som allereie har opphald i SFO ligg i systemet og treng ikkje gjera noko med mindre de skal endre på alternativ for opphald eller sei opp plassen. Endringar kan gjerast gjennom heile året.

 De vil ikkje lengre finne søknadsskjema under Årdal kommune si heimsida, under skjema A-Å, under S.

Alle kommande 1. klasse elevar, og elevar i 1. til 3. klasse har fått tilsendt brukarrettleiing for dette.

2019-01-18
Powered by CustomPublish AS