A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Idrettsanlegg

Årdalshallen og Tangenhallen 2019
1/1 sal med 2 garderobar  1050,- pr. time
1/2 sal med 2 garderobar 700,- pr. time
1/4 sal med 2 garderobar 350,- pr. time
Ekstra garderobe 150,- pr. time
Møterom/kafeteria 770,- pr. gong
Møterom/kafeteria inkl. kjøken/kiosk 1200,- pr. gong
 
 
Reinhald
Ved utleige til arrangement utanom idrett,
skal det betalast for reinhald
2019
Idrettshall 900,-
Pr. garderobe 350,-
Kjøkken/møterom 550,-
Tribune 350,-
  
Fotballanlegg 2019
Kunstgrasbane Jotun Stadion 1050,- pr. time
Kunstgrasbane Årdalstangen stadion 700,- pr. time
Grasbaner Jotun/Årdalstangen stadion 1050,- pr. time
 
Friidrettsanlegg 2019
Jotun stadion (løpebana) 1050,- pr. time
 
 
Rabattar for leige av idrettsanlegg  2019
a. Idrettslag i Årdal , trening 0 - 19 år 90% rabatt
a.2 Idrettslag i Årdal, trening over 19 år 50% rabatt
b. Idrettslag, kamp/arrangement 40% rabatt

c. Andre lag i Årdal (ikkje bedr.idr.lag)
trening, alle anlegg

30% rabatt
d. Bedriftsidrettslag, trening, kunstgrasbaner 20% rabatt
f. Rehabilitering 50% rabatt

 

Symjeanlegg 2019
Leige av Årdalshallen, symjehallen 1050,- pr. time
Inklusiv badevakt for skulane 1450,- pr. time
Leige av friluftsbadet i Øvre Årdal/på Årdalstangen 1050,- pr. time

 

Årdalshallen (symjehallen)
(klyppekort gjeld og for Friluftsbada)

 
2019
Vaksenbillett 80,-
Vaksen klyppekort 20 klypp 1.090,-
Barnebillett (under 6 år gratis) 40,-
Barn klyppekort 20 klypp (under 6 år gratis) 600,-

 

Friluftsbada
(klyppekort gjeld og for Årdalshallen)
2019
Vaksenbillett 80,-
Vaksen klyppekort 20 klypp 1090,-
Barnebillett (under 6 år gratis) 40,-
Barn klyppekort 20 klypp (under 6 år gratis) 600,-