A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Idrettsanlegg

Årdalshallen og Tangenhallen 2020
1/1 sal med 2 garderobar  1080,- pr. time
1/2 sal med 2 garderobar 720,- pr. time
1/4 sal med 2 garderobar 360,- pr. time
Dagsleige med 2 garderobar (turnering, div arrangement 2.250,- pr. dag
Ekstra garderobe ved dagsleige 50,- pr. tgarderobe
Anna utleige etter avtale
Ekstra garderobe 150,- pr. time
Buldrerom (gjeld Årdalshallen) Avtalepris
Møterom/kafeteria 700,- pr. gong/dag
Møterom/kafeteria inkl. kjøken/kiosk 1200,- pr. gong/dag
 
 
Reinhald
Ved utleige til arrangement utanom idrett,
skal det betalast for reinhald
2020
Idrettshall 900,-
Pr. garderobe 350,-
Kjøkken/møterom 550,-
Tribune 350,-
  
Fotballanlegg 2020
Kunstgrasbane Jotun Stadion 1080,- pr. time
Kunstgrasbane Årdalstangen stadion 720,- pr. time
Grasbaner Jotun/Årdalstangen stadion 1080,- pr. time
 
Friidrettsanlegg 2020
Jotun stadion (løpebana) 1080,- pr. time
 
 
Rabattar for leige av idrettsanlegg  2020
a. Idrettslag i Årdal , trening 0 - 19 år 90% rabatt
a.2 Idrettslag i Årdal, trening over 19 år 50% rabatt
b. Idrettslag, kamp/arrangement 40% rabatt

c. Andre lag i Årdal (ikkje bedr.idr.lag)
trening, alle anlegg

30% rabatt
d. Bedriftsidrettslag, trening, kunstgrasbaner 20% rabatt
f. Rehabilitering 50% rabatt

 

Symjeanlegg 2020
Leige av Årdalshallen, symjehallen 1080,- pr. time
Inklusiv badevakt for skulane 1500,- pr. time
Leige av friluftsbadet i Øvre Årdal/på Årdalstangen 110,- pr. time

 

Årdalshallen (symjehallen)
(klyppekort gjeld og for Friluftsbada)

 
2020
Vaksenbillett 80,-
Vaksen klyppekort 20 klypp 1.100,-
Barnebillett (under 6 år gratis) 40,-
Barn klyppekort 20 klypp - gjeld frå 6 år - 16 år (under 6 år gratis) 600,-
Student (gjeld ikkje frilftsbadet) 50,-
Årskort barn 6 år - 16 år 1.000,-
Årskort vaksne over 16 år 2.000,-

.

Friluftsbada
(klyppekort gjeld og for Årdalshallen)
2020
Vaksenbillett 80,-
Vaksen klyppekort 20 klypp 1.100,-
Barnebillett (under 6 år gratis) 40,-
Barn klippekort 20 klipp - gjeld frå 6 år - 16 år (under 6 år gratis) 600,-
Årskort barn 6 år - 16 år 1.000,-
Årskort vaksne over 16 år 2.000,-