I 2017 erstattast FM med DAB+

Avgjersla om når all riksdekkande radio skal slå av for FM og gå over til DAB er nå tatt – og overgangen skjer i 2017.
I løpet av 2017 erstattast FM med DAB+. Alle rikssendte radiosendingar blir da heildigitale. Dei fleste lokalradioar kan fortsett sende på FM. Men ein DAB+ radio kan du høyra fleire kommersielle kanalar og alle NRK-kanalane.
For Sogn og Fjordane gjeld detta i tida juni - september 2017.

FM-SENDINGENE VIL BLI SLÅTT AV REGIONVIS ETTER FØLGANDE PLAN:

Nordland             Trøndelag
Møre og
Romsdal
Telemark
Buskerud
Hedmark
Oppland
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Oslo
Østfold
Vestfold
Akershus

Troms
Finnmark

Januar Januar - April April - Juni Juni - September September - Desember Desember
11.januar
Felles
08. feruar
NRK
26. april
NRK
21. august
NRK
20. september
NRK
13.desember
Felles
  21. april
Radio Norge, P4, enkelte lokalradioar
16. juni
Radio Norge, P4, enkelte lokalradioar
15. september
Radio Norge, P4, enkelte lokalradioar
8. desember
Radio Norge, P4, enkelte lokalradioar
 

KVA BETYR OVERGANGEN FOR DEG?

HER KAN DU HØYRE RADIO: Du kan høyre digital radio på internett eller via digital-tv, i tillegg til på DAB+ mottakera. Mange radiokanalar tilbyr apper for smarttelefonar og nettbrett.

BRUKAROPPLEVELSE:
Digitalradio gir fleire kanalar, tekstinformasjon og gode muligheiter for brukarstyring, for eksempel stoppa, pause eller gå bakover i radioprogrammet. Det er sjølve radioapparatet som avgjer korleis muligheiter du har for brukarstyring. Vær obs på at ein eldre DAB radio ikkje kan ta inn DAB+ sending. Dersom du ønskjer å behalda FM-apparatet ditt, kan ein DAB+ adapter væra ei god løysning.
For hjelp til å velja ein radio eller utstyr som passer deg, ta kontakt med ein elektronikkforhandlar.

DEKNING: NRKs kanalar, kommersielle kanalar og lokalradio kan ha ulik dekning i DAB-netta. For å undersøke kor det er DAB+ dekning og kva for kanalar som er tilgjengelige, sjå medietilsynet.no/digitalradio. I løpet av 2017 erstattast FM med DAB+. Alle rikssendte radiosendingar blir da heildigitale. Dei fleste lokalradioar kan fortsatt senda på FM. Med ein DAB+ radio kan du høyre fleire kommersielle kanalar og alle NRK-kanalane.

RADIO I BIL
Du vil trenga ein digital løysning for å lytta til rikssendte radiosendingar og einkelte lokalradioar i bilen. Mange nye bilar som blir selte i Norge i dag har DAB+ radio, eller du kan få dette som tilval. I bilar utan DAB+ er det mulig å ettermontera ulike løysningar, enten bytta ut heile radioen eller montera ein adapter. Be ein forhandlar om råd om val av riktig løysning for deg.

RETUR AV FM-RADIOAR
Dersom du bytte ut FM-radioen din med ein DAB+ radio, må du huska å levera FM-radioen til gjenvinning. Informasjon om kor du kan levera finner du på sortere.no