A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Holsbru kraftverk - aktivitet ved Holsbruvatn i sommar

Informasjonsmelding frå Norsk Hydro i samband med arbeidet ved Holsbru kraftverk.