A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyringsuttale revisjon Helse- og omsorgsplan 2012 - 2022

Helse- og omsorgsplan 2012 - 2022 blir lagt ut for høyringsuttale.

Planen skal handsamast i formannskapet 30. september og kommunestyret 23. oktober 2014.
Planen er lagt ut på tenestetorget på Årdalstangen og biblioteket i Øvre Årdal.

Uttale kan sendast til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen eller  E-post: postmottak@ardal.kommune.no

Høyringsfrist er sett til 19. september.
 

Vedlegg til høyringsuttale:

Revisjon helse- og omsorgsplan 2012 - 2022

Vedteken helse og omsorgsplan 14062012

Kommunestyrevedtak 14062012 - Helse og omsorgsplan 2012 - 2022

 

Rådmannen