A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - utbyggingsavtale

I samsvar med §17-2 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 5. april 2016, sak 031/16, å legge framlegg til vedtak om bruk av utbyggingsavtale ut til offentleg ettersyn.


Formålet med vedtaket om bruk av utbyggingsavtaler er å synleggjere kommunen sine forventningar til innhald i avtale.

Vedtaket om bruk av utbyggingsavtale er lagt ut til offentleg ettersyn, i tillegg til heimesida, på Rådhuset og Årdal bibliotek.

Merknader må sendast til
Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdal, eller e-post postmottak@ardal.kommune.no og vere kommunen i hende seinast 20. mai 2016.