A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Strategisk Næringsplan 2017-2020

StrategiskNæringsplan2017-2020_256x370

Formannskapet vedtok i sak 101/16 å legge ut Strategisk Næringsplan 2017 - 2020 på høyring. 
Høyringsfrist er 24. oktober 2016.

Høyringsdokument:

Formannskapssak 101/16 - utleggingsvedtak
Strategisk Næringsplan 2017 - 2020
Handlingsplan 2017
Overordna reiselivsvurdering
Tiltaksplan reiselivsutvikling Årdal

Dokumenta vert lagt ut på Tenestetorget, rådhuset og Årdal bibliotek.

Høyringssvar skal sendast innan 24. oktober til:
Årdal kommune
Statsråd Evensensveg 4
6885 Årdalstangen

Eventuelt på epost til postmottak@ardal.kommune.no 
 

Tips ein ven Skriv ut