A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - søknad med konsekvensutgreiing for Offerdal kraftverk

 

NVE har motteke søknad frå Offerdal Kraftverk AS om å få byggja Offerdal kraftverk i Årdal kommune.  Søknaden m/ fagrapportar er lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset, Årdalstangen og Årdal bibliotek, Øvre Årdal. 

Høyringsfrist: 20.mai 2012.

 

Til orientering blir det halde ope møte om prosjektet i kinosalen, Samfunnshuset Årdalstangen 20.mars 2012 kl. 19.00. Dette møtet blir annonsert i media av NVE.

 

Kontaktperson for prosjektet i Årdal kommune er planleggar Stine Mari Måren Elverhøi.

Tips ein ven Skriv ut