A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Formannskapet har i dag vedteke å legge "Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024" ut på høyring.
Høyringsfrist er sett til 27. mai 2020.

Planen skal opp til endeleg handsaming i kommunestyret 11. juni. Dokumentet er også lagt ut på tenestetorget, rådhuset og Årdal bibliotek.

Har du merknad til planen så kan du sende den til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no innan fristen 27. mai.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan - høyringsdokument