A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016

 

 

Utval for helse, sosial og omsorg har vedteke å leggja Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

til offentleg gjennomsyn. Planen er bygd på Alkohollova og evaluering av plan for perioden 2008 – 2012.

Planframlegga ligg til offentleg gjennomsyn ligg også på Rådhuset og biblioteket i Øvre Årdal i perioden 10.05. – 03.06.2012.

 

Mogelege merknader kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen.

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut