A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring: Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Formannskapet har i Fsak 059/16 31. mai vedteke å legge ut Økonomi- og handlingsplan 2017 - 2020 på høyring.
Kommunestyret skal handsame planen endeleg i møte 16. juni.

Høyringsfrist 14. juni.

Formannskapet har nytt møte 14. juni og alle innkomne merknader vert inkludert i sak til formannskapet og kommunestyret.

Merknader skal sendast til;
Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen, eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no

Dokumentet vert lagt ut på Tenestorget, Årdal bibliotek og på heimesida.

Høyringsdokument; Økonomi- og handlingsplan 2017 - 2020