Høyring; Nye adressenamn og gatenamn

Framlegg til nye adressenamn er lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. januar 2015.


Namnenemda i Årdal kommune har utarbeidd framlegg til nye adressenamn for vegar og områder utan gateadresse i Tyedalen og Seimsåsen, i tillegg til nytt namn for Haugavegen på Årdalstangen.

Etter vedtak i formannskapet ligg desse adressenamna no ute til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 10.01.15. Høyringsdokumenta ligg og tilgjengeleg på Tenestetorget på rådhuset og på biblioteket i Øvre Årdal.

Framlegg til nye adressenamn frå namnenemda

Kartutsnitt med merka parseller, Tyedalen

Adresseparseller Indre Ofredal

Namnesak Naddvik

Innspel adressenamn Naddvik

Kartutsnitt Naddvik med nye vegparseller

Innspel må sendast til;
Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen  eller epost postmottak@ardal.kommune.no