A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring - Lokal forskrift om open brenning

Formannskapet vedtok i sak 012/13 å legge ut Lokal forskrift om open brenning  til høyring.

I medhald av § 37 i forvaltningslova er 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småomnar lagt ut til høyring. Du finn den òg på Tenestetorget og biblioteket.

Merknader kan sendast innan 25.02.2013 til
Årdal kommune
Postboks 40
6881 Årdalstangen