A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring – Framlegg til sju nye adressenamn

Utarbeidd framlegg til nye adressenamn for vegar utan gateadresse i Vikadalen og Offerdalen.

Namnenemda i Årdal kommune har utarbeidd framlegg til nye adressenamn for vegar utan gateadresse i Vikadalen og Offerdalen. Etter vedtak i kommunestyret ligg desse adressenamna no ute til offentleg ettersyn i tre veker.

Høyringsfrist er sett til 13.10.14.
Høyringsdokumenta ligg og på tenestetorget på rådhuset og på biblioteket i Øvre Årdal.

Vedlegg til høyringsdokumenta:
Framlegg til nye adressenamn frå namnenemnda i Årdal kommune
Parsellar i Naddvik
Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning