A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Høyring breibandsutbygging

Årdal kommune vil søkje om tilskot til utbygging av breiband i deler av kommunen.


Eitt av krava i søknaden er at planen for utbygging skal vera til høyring.

Verksemder og innbyggjarar som ynskjer uttale til høyringa må gjere dette innan 23. mai kl. 09.00.

Høyringsdokument

 

Kontaktperson i kommunen:
Rådmann Frank Westad
telefon 57 66 50 10
mobil 976 28 949
epost: postmottak@ardal.kommune.no