Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte.
Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Incestsenter 1.png

Telefontjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold. Det er Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som finansierer og følger opp denne tjenesten.

For å gjøre Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte mest mulig synlig for målgruppen, over hele landet, håper vi at dere kan legge inn telefonnummeret og websiden til Hjelpetelefonen for
seksuelt misbrukte et godt synlig sted på deres web side. Eks under viktige telefoner eller lignende.

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:
Tlf: 800 57 000
webside: https://hfsm.no/

Websiden er ikke helt ferdig enda, men vi har valgt å legge den synlig ut på nettet slik at flest mulig kan se den. Vi vil oppdatere websiden fortløpende.

Vi håper dere kan legge ut telefonnummeret og websiden på deres webside så raskt som mulig da det er mange seksuelt misbrukte rundt omkring i Norge som sliter mye i disse dager hvor det meste av hjelpetilbud er stengt. Vi tenker spesielt mye på at det er mange barn og unge som i disse dager tilbringer mye tid sammen med voksne som de ikke er så trygge på. Skolen og barnehagen er stengt, noe som fører til at disse barna mister den tryggheten lærer og ansatt i barnehagen representerer for dem.

Legger vedlagt årsrapport 2019 slik at dere kan lese mer om denne tjenesten. I årsrapporten står det Landsdekkende hjelpetelefon for incest og seksuelt misbrukte. Det var navnet på denne telefontjenesten tidligere, men vi skiftet navn i 2020 til Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte.


Med vennlig hilsen
Incestsenteret i Vestfold
Ved daglig leder
Mary-Ann Oshaug
Tlf: 91 59 27 17 - e-post: mary-ann@isiv.no