A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Hengekøyer og liggeunderlag frå Årdal turlag

Årdal bibliotek låner no ut "turhengekøyer" og liggeunderlag frå Årdal turlag til born og unge.

Kontakt oss på:

Tlf: 46915647

E-post: bibliotek@ardal.kommune.no

Utstyret må hentast og leverast i biblioteket si opningstid.

Tilbodet gjeld for born og unge i Årdal.