A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Helsestasjon

 

Anne Berit Lerum
Leiande helsesjukepleiar tlf. 469 36 631

 
Dag Klokka Lokasjon
Måndag kl. 0800 - 1500 Tangen skule
Tysdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Onsdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Torsdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Fredag kl. 0800 - 1500 Tangen skule

  Siv Smedegård
Helsesjukepleiar
tlf. 975 63 271
 
Dag Klokka Lokasjon
Tysdag kl. 0800 - 1530 Årdal vidaredåande skule
Onsdag kl. 0800 - 1500 Årdal vidaregåande skule
Torsdag i oddetalsveke kl. 0800 - 1500 Årdal vidaregåande skule

 

  Marie Styve Øren
Helsesjukepleiar
tlf. 952 22 051
 
Dag Klokka Lokasjon
Måndag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Tysdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Onsdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Torsdag i partalsveke kl. 0800 - 1500 Årdal vidaregåande skule
Fredag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon

 

  Maud R. Brekkhus
Helsesjukepleiar
tlf. 488 94 902
 
Dag Klokka Lokasjon
Måndag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Tysdag kl. 0800 - 1500 Farnes skule ungdomssteget
Onsdag kl. 0800 - 1500 Farnes skule barnesteget
Torsdag kl. 0800 - 1500 Farnes skule barnesteget
Fredag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon/Barnesteg

 

 

Ann Siri Øvregard
Helsesjukepleiar
Tlf: 96947963

 
Dag Klokka Lokasjon
Mandag kl. 0800 - 1500 Farnes skule
Tysdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Onsdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Torsdag kl. 0800 - 1500 Helsestasjon
Fredag kl. 0800 - 1500 Farnes skule

 

Kjersti J. Dolmen
Jordmor
Tlf: 95070134

Jordmor i 50% stilling. Kombinerer med stilling på Lærdal/ Voss. Kan kontaktast på telefon evt kan helsesøstrene kontaktast for timebestilling/ endring.

 

Karianne Gudvangen
Fysioterapeut, barn

Tlf: 99224839

Er barnefysioterapaut og kan kontaktast på telefon.

 

Dag Klokkeslett  Lokasjon
Onsdag kl. 09.30 - 1200  Helsestasjon