A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Landbruk/Aktuelt

Helikoptertjenester elg og hjortejakt 2020 – Nordfjella

I forbindelse med jakt på elg og hjort 2020 i Nordfjella er det bestemt at det skal tilbys en begrenset tjeneste for jegere i det svært vanskelige terrenget i området.
Det er bestemt at bestandene av hjort og elg skal søkes redusert gjennom ordinær jakt. For å stimulere til økt avskyting bil det blir mulig å få utflyging av felte dyr på statens regning.

Geografisk vil tjenesten være avgrenset til terreng som direkte og indirekte soner til Nordfjella villreinområde. Dette vil innebefatte Lærdal, Aurland, Ulvik, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol og Eidfjord.

I utgangspunktet er det søndag ettermiddag i perioden 16.08.2020 – 01.11.2020 det vil være mulig å fly ut dyr.
Sjå vedlegget for detaljar for korleis opplegget er lagt opp.