A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Område og avdelingar

Heimesjukepleie

Tenesteleiar:


ÅBO, kortidsavdeling:
Avd.sjukepleiar Ann Siri Øvregard mobil 474 69 479
Vakttelefon ÅBO, døgnvakt: tlf. 951 25 322

Heimesjukepleien, Øvre Årdal:
Avd.sjukepleiar Bente Ålsberg Nesse, tlf. 458 79 344
Vakttelefon: 970 90 339

Heimesjukepleien, Årdalstangen:
Avd.sjukepeiar Mette Kleiva, tlf. 458 79 345
Vakttelefon: tlf. 970 92 155