A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Heimesjukepleie

Heimesjukepleie

Heimesjukepleien er ei teneste som vert ytt i pasienten sin heim. Målgruppa er menneske med akutt eller kronisk funksjonssvikt, sjukdom, funksjonshemming eller til personar som treng omsorg og pleie når livet tek slutt. Tenesta er gratis.