Heimerøysting kommuneval

Val - logo

Veljarar som har behov for det, kan be kommunen om å få røyste heimanfrå. 

Valmedarbeidarar kjem da heim til deg med naudsynt utstyr sånn at du får røyste til valet.

Ta kontakt med kommunen seinast 3. september 2019 kl. 12.00 på tlf 57665000  for å avtale.