A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Heimehjelp

HEIMEHJELP 2020
Timepris under 2 G (<199.716) Kunn abb.
Timepris 2-3 G (299.717 - 299.574) 165,-
Timepris 3-4 G (299.575 - 399.432) 227,-
Timepris 4-5 G (399.433 - 499.290) 299,-
Timepris over 5 G (499.291 -) 337,-
   
ABONNEMENT FOR 10 TIMA ELLER MEIR  
Abonnement under 2 G (<199.716) 210,-
Timepris 2-3 G (299.717 - 299.574) 1.350,-
Timepris 3-4 G (299.575 - 399.432) 2.210,-
Timepris 4-5 G (399.433 - 499.290) 2.910,-
Timepris over 5 G (499.291 -) 3.270,-

Kun Abbonement: alle med intekt under 2 G betalar det same om dei har 1 t eller 10. Abbonement gjeld frå den 10 timen tenestemottakaren får hjelp.

Årstak: Fastsettes i statsbudsjettet 2020. Gjeld for dei med samla netto skattbar inntekt under 2 G.