A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Heimehjelp

Sjølvkostrekneskap heimehjelp:  2019
Gjennomsnittleg timeløn 210,87
12 % ferieløn 25,30
SUM 236,17
15,5 % pensjon 32,36
TILSAMAN 268,53
10,6 % arbeidsgjevaravgift 28,46
TOTALT 296,99
10% administrasjonskostnader 29,70
Sjølvkost pr. time 326,69
AVRUNDA 327,00

 

Heimehjelpssatsar:  2019
Timepris under 2 G (<187.268) Kun abb.
Timepris 2-3 G (187.269 – 280.902)  160,-
Timepris 3-4 G (280.903 - 374.536) 221,-
Timepris 4-5 G (374.537 – 468.170)  291,-
Timepris over 5 G (468.171 - ) 327,-
   
Abonnement for 10 timar eller meir 2019
Abonnement under 2 G (<187.268) 210,-
Abonnement  2-3 G (187.269 – 280.902) 1.600,-
Abonnement  3-4 G (280.903 - 374.536)  2.210,-
Abonnement  4-5 G (374.537 – 468.170) 2.910,-
Abonnement  over 5 G (468.171,-) 3.270,-

Kun abonnement: alle med inntekt under 2 G betalar det same om dei har 1 t eller 10. Abbonement gjeld frå den 10 timen tenestemottakaren får hjelp.

Årstak: kr. 2.280,-. Gjeld for dei med samla netto skattbar inntekt under 2 G.
(1 G = kr. 96.883,- pr. 1. mai 2018).