A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Har du tid og omsorg å dele med andre?

Barneverntenesta  har behov for fleire støttekontaktar og besøksheimar.
Det er barn og unge som treng deg!

Støttekontakt er ein person som gjennom samvær med barn og unge bidreg til å auke sjølvkjensla, sjølvstendighet og meistring.
Som besøksheim tek ein imot eit barn eller ein ungdom èin eller fleire helger per månad, etter avtale.
 
Løn etter avtale, jamfør KS-satsar.

Ta kontakt med barneverntenesta for ein uforpliktande prat: mobil nr. 99080462 eller mobilnr. 40439480.

 

- Rådmannen -