A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Har du tid og omsorg å dela?

Barneverntenesta har behov for fleire støttekontaktar og besøksheimar.

Støttekontakt er ein person som gjennom samvær med barn og unge bidreg til å auke sjølvkjensla, sjølvstendighet og meistring.
Som besøksheim tek ein imot eit barn eller ein ungdom èin eller fleire helger per månad, etter avtale.
 
Løn etter avtale, jamfør KS-satsar.

Ta kontakt med barneverntenesta for ein uforpliktande prat: mobil nr. 990 80 462 eller mobilnr. 990 80 437.

.