A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Handsaming og sortering av avfall

Lurer du på korleis du skal sortera bosset ditt?
Årdal har gode avfallsordningar og me set pris på at innbyggjarane leverer avfallet på rett plass.

AVFALLSGRUPPE AVFALL  SOM  KJEM  INNUNDER AVFALLSGRUPPA KOR LEVERER  DU  AVFALLET
PAPIR/PLAST-AVFALL Reint  Papir, Papp, Plastfolie, Plastkanner, Plastbøtter
IKKJE ISOPOR I PAPIRDUNKEN
​BLÅTT  LOKK
140 – 240 – 660 L – 8m³ cont.
HUSHALDNINGS-AVFALL Avfall frå bosbøtter – Det du ikkje kastar i papiret
Isopor , IKKJE HAGEAVFALL
GRÅTT/SVART  LOKK
140 - 240 – 660 L – 8m³ cont.
MEDISINAR Alle typar medisin ÅRDAL  APOTEK
GLAS Blankt og farga glas –Metallboksar 
IKKJE PORSELEN OG KERAMIKK
UTPLASS. CONTAINERAR/
SUNDE RESIRK
KLE / SKO Alle typar kle. NB! Kleda skal vere heile og reine og pakkast i plastposar. UNGDOMSHUSET,
ØVRE ÅRDAL
SALTVIKA, ÅRDALSTANGEN

FARLEG AVFALL

¹ Olje som er blanda i vatn.

² Material som er nytta til å suge opp oljeprodukt.

³ Inneheld løysemiddel.

OLJEAVFALL:
Olje, Spillolje, Oljefilter, Fyringsolje, Oljeemulsjonar¹, Oljeabsorbent², Bensin, Diesel
MALINGSPRODUKT:
Akryl/oljemaling, Lakk, Lim ,Trykkfarge, Herdarar, Tokomponent, Tynner, Fugemasse³, Tjære Sprayboksar
KJEMIKALIER:
Kjemikalier frå lab. – Fotokjemikalier - Vaskemiddel – Bonevoks – Andre kjemikalie/ Giftstoff
HMS-datablad  pkt.13  syner kva som er farleavfall
BLY-/ KVIKKSØLVHALDIG AVFALL:
Bilbatteri – Oppladbare kommunikasjons- verktøy- og belysningsbatteri – Knappecelle batteri -  Lysstoffrør alle typar – Sparepærer – Tennar - Kvikksølvlamper .
---------------------------------------------------------------------------
PCB HOLDIG AVFALL:
Isolerglas norske frå 1965-1975, utanlandske til 1980 
TRYKKIMPREGNERT MATERIALE:
Kappast i lengder på max. 1m

SKAL  LEVERAST DIREKTE  TIL MOTTAKET  FOR FARLEG AVFALL I GEITHUS

NB! 
Ta kontakt med driftsoperatøren FØR du leverer avfallet.

EE - AVFALL Kvitevarer – TV – Radio – Data – Lysarmatur – Belysningsartiklar – El.verktøy  - Kabel SUNDE RESIRK   
FIBERAVFALL ISOLASJONSMATERIELL:
Glava – Rockwool – Anna fibermateriell 
PAKKAST  I  TETTE PLASTSEKKER  MERKAST  FIBER!!
SUNDE RESIRK
ASBEST Materiell som inneheld  Asbest, Eternitt
SOM FIBERAVFALL  MERKAST  ASBEST!!!
SUNDE RESIRK
METALL Alt metall SUNDE RESIRK
REINE MASSAR Stein – Jord - Grus –  Leire - Tegl – Leca – Gips – Glasruter (utan karm) – Porselen – Keramikk  SUNDE RESIRK
TREVIRKE Frå bygning eller anna SUNDE RESIRK
GRASAVFALL Miljøråd: Bruk ressursen i eigen hage: bioknivar på grasklypparen gir null grasavfall
Har du oppsamlar: komposter gras til jord i eigen hage
Komposter gras til jord
UTPLASS. CONTAINERAR/
SUNDE RESIRK
HAGEAVFALL Kvist – Lauv – Mose – Torv – Ugras  o l
Miljøråd: Bruk fliskuttar (kommunen låner ut) til greiner og bruk avfallet til jorddekke/kompost. Bruk grasklyppar med biokniv på plen med lauv om hausten 
Komposter kvist, lauv i lag med gras til jord i eigen hage.
SUNDE RESIRK
BRENNBART MATERIALE Brennbart avfall max lengde 1m – Møblement - Madrassar
IKKJE HAGEAVFALL
GEITHUS FORBRENNINGSANLEGG
ANNA AVFALL Har du no avfall som ikkje kjem innunder nokon fraksjon???? RING TLF.:
950 74 351 / 951 79 166 /  959 28 829
LANDBRUGSPLAST All landbruksplast Utplassert container v/Miljøstasjonen i Lærdal
tysdagar 14.00-18.00