Hålke av Helene Uri

Hålke

Ebba og Karl er offer for elementa og kommunens manglande vilje til å strø. Dei har mat nok til å klara seg nokre dagar. Dessutan har dei kvarandre. Eller? Sakte, men sikkert tvingar hendingar frå fortida seg til overflata. For har ikkje Karl alltid vore ein valdeleg og kontrollerande ektemann? Og bidrog ikkje Ebba gjennom eiga utruskap til å øydelegga ekteskapet? Kven eig sanninga?

Prisbelønna Helene Uri har skreve ein sår og intens roman om eit ekteskap på nippet til å bresta. Med psykologisk innsikt og presist språk målar ho fram ei delt livslygn og sjølvbedragets ytste konsekvensar.