A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Opningstider

Geithus (avfallslevering)

 

Dag Opningstider
Måndag Stengt
Tysdag og Onsdag kl. 12.00 - 19.00
Torsdag og Fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon Geithus 920 29 774.
Avfall som kan leverast er alt brennbart materiale, møblement, madrasser.

I tillegg kan det leverast "farleg avfall" som oljeavfall, malingsprodukt, kjemikalier, bly- og kvikksølvhaldig avfall, PCB-haldig avfall, trykkimpregnert avfall.
Ta kontakt med driftsoperatør før du leverer dette avfallet.

NB! Ikkje hageavfall