A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker

Statens landbruksforvatning har gjort vedtak om ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker med verknad frå 01.01.2012.

Desse satsane gjeld og for kommunane om ikkje anna gebyr vert bestemt.

For Årdal, Lærdal og Aurland gjeld fylgjande satsar:

- søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2og 3 kr 5000
- søknad om deling etter jordlova § 12 kr 2000

Gebyr for handsaming av søknadar vert sendt ut når søknad om konsesjon eller deling etter jordlova vert motteke.
 
Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA, tlf 57641200 eller på e-post til post@laerdal.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut