A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fysioterapi for born og unge flyttar til Gamleskulen

Fysioterapi for born og unge blir frå 5. januar 2015 i 2. etg på Gamleskulen. Medan ombygging av helsehuset pågår vil kontorstad være der saman med Frisklivssentralen.
Kristine Mardal blir da kun å treffe på mobil: 99224839