A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fylkesveg 5631 Utladalen

Begynner med fjellsikring ved Øyni bru mellom Øvre Årdal og Utladalen 19 januar.

Dette vil føre til stenging av veg i perioder mellom kl 0700-1900.

Her er åpningstidene.

Opning 7, 7.30 og 8
Opning kl. 9
Opning kl. 10 – 12 – 14
Opning kl. 15, 15.30 og 16
Opning kl. 17
Opning kl. 18