A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

FV53 Midnestunnelen - trafikkavvikling

Me har motteke informasjon om endring i arbeidet og frå onsdag 17. september vil vegen vere heilt åpen eller det vil bli utført kontinuerleg kolonnekøyring i tunnelen (avhengig av kva type arbeid som skal gjerast). Entrepenør vil så langt det let seg gjere unngå stenging. I såfall vil dette kun skje i kortare periodar.

Oppdatert melding frå entrepenør 19. september;

Kan bli stengt i periodar på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i tida fredag 19.9 kl. 20.00 til måndag 23.9 kl 06.00 (neste dag).