A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fv301 nattestengt på strekninga Rallaren - Hjelle

I samband med sluttføring av arbeidet med fjellsikring i området mellom Utladalen Industriområde og Øvre Årdal, vert vegen periodevis stengt måndagar til fredagar i tidsrommet frå 16. april til ca. 31. mai.

Stengingstider i følgjande periodar:
Måndag - fredag: kl. 20.00 - 22.00, kl. 23.30 - 02.30 og kl. 02.35 - 05.30.

Når framdrifta gjer det mogleg, vil det bli kortare stengingstider.

Det blir teke omsyn til rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy.

Hald deg oppdatert på vegvesenet sine sider.

Tips ein ven Skriv ut