A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fv301 nattestengt på strekninga Rallaren - Hjelle

I samband med sluttføring av arbeidet med fjellsikring i området mellom Utladalen Industriområde og Øvre Årdal, vert vegen periodevis stengt måndagar til fredagar i tidsrommet frå 16. april til ca. 31. mai.

Stengingstider i følgjande periodar:
Måndag - fredag: kl. 20.00 - 22.00, kl. 23.30 - 02.30 og kl. 02.35 - 05.30.

Når framdrifta gjer det mogleg, vil det bli kortare stengingstider.

Det blir teke omsyn til rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy.

Hald deg oppdatert på vegvesenet sine sider.