A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

FV 53 - Stenging i Ljoteli

Ljoteli

Minner om at arbeidet er starta og ber dykk sjekka vegvesen.no for å vera oppdaterte.

Fv 53 Årdal - Holsbruvatnet bom.

Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Rutegående trafikk kan passere.
GJELDER FRA: 29 apr 2019 kl. 07:00
GJELDER TIL: 05 jun 2019 kl. 19:00

Oppdatert: 29.04.2019 kl. 08:24

Ber dykk følga med på heimesida til vegvesenet om det blir endringar i forhold til meldinga her.

https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=61.27504&long=8.09607&zoom=8&listView=false

Vegstenging mandag til og med fredag vil bli som dette, hvor åpningstider blir tilpassa rutegående trafikk:

07:00 ‐ 09:00 ‐ 2 timar (Buss frå Øvre Årdal kl. 09:20)
09:30 ‐ 11:30 ‐ 2 timar
11:45 ‐ 13:15 – 1,5 time
13:30 ‐ 15:30 ‐ 2 timar (Buss frå Tyin kl. 15:02)
16:00 ‐ 17:00 ‐ 1 time (Buss frå Øvre Årdal kl. 16:55)
17:30 ‐ 19:00 ‐ 1,5 time

Statens vegvesen skal i 2019 starte bygging av ny tunnel på fv 53 i Ljoteli. Dette arbeidet håper dei skal starte med etter ferien, nærmere bestemt august 2019. 
Før hovedarbeidet kan starte må dei gjera noko forberedande arbeid no i mai. Blant annet må dei sikra nokon murar før anleggstrafikken startar for fullt.

Mellom dagens rasoverbygg i Ljoteli og Holsbru er det ein mur som må takast ned og byggast opp att. For at ikkje vegen skal bli stengt i heile perioden det tar å mura ein ny mur, vil dei sprenga ut fjellet på innsida av vegen slik at vegen og trafikken kan leggast innsida av byggegropa til muren. Sjølv om dei vil flytta vegen inn før dei tek muren så fryktar og tror dei at den omtalte muren vil bli så svekka, eller i verste fall kollapsa, i forbindelse med sprenginga av fjellskjæringa ved muren. Dvs at vegen i så fall blir ufarbar. Dei ønskjer å informera tidleg om dette slik at dei kan forbereda oss på ein fysisk stenging av vegen. Går det som dei fryktar vil vegen være stengt i ca en veke.
Det er viktig for dei å presisera at dei ikkje stenger vegen heile døgnet viss det ikkje er påkrevd pga sikkerheita til trafikantane.