A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fv 301 Farnes, på strekningen Farnes - Hjelle

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Onsdag fra 07:00 til 18:00.

Merk at denne meldingen er frem i tid
GJELDER FRA: 23 sep 2019 kl. 18:00
GJELDER TIL: 22 okt 2019 kl. 07:00